Selecteer een pagina
Nut en noodzaak van de woningbouwversnelling
woningbouwversnelling

De gemeenteraadsverkiezingen worden volledig overschaduwd door de afschuwelijke gebeurtenissen in Oekraïne. En hiermee vergeleken verwordt bijna elke kwestie in ons kleine kikkerlandje tot een futiliteit. Toch worden deze week wel degelijk de vertegenwoordigers van het volk op lokaal nivo gekozen.

Mensen zoals jij en ik die de komende vier jaar de koers bepalen van jouw gemeente. Een gemeente die, gedwongen door bezuinigingen van de rijksoverheid, steeds meer de regie krijgt over het eigen domein. We worden tijdens de ondergesneeuwde campagne plat gegooid met prachtige oneliners waar alle politieke partijen in elke gemeente zich eigenlijk wel in kunnen vinden. Meest prominent op de politieke partijprogramma’s prijkt de woningbouwversnelling. Nut en noodzaak van dit speerpunt wordt breed onderschreven.

Hoe doe je dat; woningbouwversnelling?

Hoewel iedereen overtuigd is dat er fors meer woningen worden gebouwd weet bijna niemand hoe dit voor elkaar te krijgen. En als het al zou lukken om een flink woningbouwprogramma uit de grond te trekken voor wie moeten we dan eigenlijk bouwen? En welke marktpartijen moeten het dan gaan doen?

De woningcorporaties die verlost worden van hun loodzware verhuurdersheffing zeggen dat zij het moeten gaan doen (wij van de woningcorporaties adviseren woningcorporaties). Maar hebben zij wel de slagkracht van de marktpartijen. En hebben we nog wel voldoende handjes van vakmensen beschikbaar om de komende 10 jaar de gewenste 1.000.000 woningen te bouwen.

Blokkades die woningbouwversnelling in de weg staan

Met stip op 1 staan de ellenlange ruimtelijke procedures die uiteindelijk moeten leiden tot een onherroepelijke omgevingsvergunning. Een doorlooptijd tussen de 5 en 10 jaar van initiatief tot woning is een normale gang van zaken geworden. Deze procedure is aanmerkelijk te verkorten. Allereerst moet de provincie per direct van alle taken in het proces van vergunningen en bestemmingsplannen worden ontheven. Maak ruimtelijke visies op hoofdlijnen voor de hele provincie maar bemoei je niet met invuloefeningen in stad of dorp.

De gemeentes moeten naar een multidisciplinaire projectgroep waar met mandaat de woningbouwversnelling wordt bewaakt en uitgevoerd. De initiatiefnemer levert binnen de kaders en protocollen van de gemeente een volwaardig bouw- en bestemmingsplan aan waarbij de overheid faciliterend en controlerend optreedt.

Woningbouwversnelling ondanks of dankzij samenspraak

Vele programma’s van politieke partijen maken de omgevingsdialoog met omwonenden en belanghebbenden tot speerpunt van beleid. Wellicht doet dit het goed om kiezers in het stemhokje naar het aankruisen van het juiste vakje te verleiden. Maar wat verstaan onze volksvertegenwoordigers onder samenspraak.

Direct omwonenden verdedigen geheel begrijpelijk met hand en tand  hun eigen territorium. De gemeente heeft als taak om naar het groter geheel te kijken. Dus sla bij de start van de samenspraak de juiste piketpalen op de goede plek. Geef mensen niet de illusie dat ze vanuit een blanco situatie naar een locatie kunnen kijken als op gemeentelijk niveau een appartementengebouw van 12 lagen hoog voor starters, senioren of expats absolute noodzaak is. Open en eerlijke communicatie is ook klare wijn schenken en de rug recht houden!

FlexxHouse het hof

FlexxHouse draagt een steentje bij aan de woningbouwversnelling

Het komende decennium zal een diversiteit aan bouwmethodes laten zien waarbij traditioneel bouwen meer en meer zal worden vervangen door vormen van hybride en prefab bouwen. Het ontwikkelen van woningen zal vaker plaats vinden vanuit conceptueel denken. Met innovatieve woonconcepten leefruimtes creëren die zich flexibel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden op de woningmarkt. Met FlexxHouse zetten wij een belangrijke stap in deze richting. Vrij deel indeelbare plattegronden rondom de FlexxBoxx met alle voorzieningen als kloppend hart van de woning. Zowel grondgebonden woningen als appartementen die gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden en met alle bouwmethodes te bouwen. Ensembles van gebouwen met gemeenschappelijke voorzieningen waar mensen samen zichzelf kunnen zijn. En niet geheel onbelangrijk in het kader van de woningbouwversnelling: woningen die voldoen aan het Bouwbesluit en niet bij elk project en bij elke gemeente opnieuw vergund hoeven te worden!

Paul Sanders
Auteur: Paul Sanders, Brabants Wonen

Misschien ook interessant

Innovatie is het DNA waar wij op ontwikkelen

Innovatie is het DNA waar wij op ontwikkelen

Net als overal heb je ook in de wereld van vastgoed mensen die op de winkel passen en creatieve geesten die een onbedwingbare drang hebben tot vernieuwen. Waar deze drang vandaan komt is wetenschappelijk niet aan te tonen maar ik denk dat je ermee geboren wordt. Zo...

Lees meer
Cést le ton qui fait la musique!

Cést le ton qui fait la musique!

In je werkzame leven zijn er zo van die mensen die bij tijd en wijle op je pad komen. Frans Maas van KOVOS architecten is er gelukkig zo eentje. Als projectleider bij de Gemeente Eindhoven heb ik Frans leren kennen bij de herontwikkeling van de Catharinaschool in het...

Lees meer
Het dilemma van een betaalbare woning

Het dilemma van een betaalbare woning

Nederland verkeert in een woningnoodramp en iedereen schreeuwt moord en brand om betaalbare woningen. De creatieve zoekoptocht naar snelle oplossingen wordt nog eens extra bemoeilijkt door de grote stroom vluchtelingen uit Oekraïne en de rest van de wereld. Hoe kan...

Lees meer