Selecteer een pagina
FlexxHouse woningtype

FlexxHouse:

van alle markten thuis!

De woningmarkt is onvoorspelbaar en constant aan wijzigingen onderhevig. Door de flexibiliteit in woningtypes, plattegronden en bouwmethodes kunnen we inspelen op de vraag van vandaag met waarborgen voor morgen. Met FlexxHouse zijn wij en u van alle markten thuis.

Een simpele oplossing voor een moeilijke opgave

Zorgen voor compacte, comfortabele, duurzame woningen in een prettige leefomgeving. In roerige tijden met grote uitdagingen op het gebied van betaalbaar wonen, nieuwe vragers op de woningmarkt, klimaat en energietransitie. En dat tegen de achtergrond van stijgende bouwkosten en een dreigend tekort aan vakmensen. Voorwaar geen sinecure! Maar alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden. FlexxHouse: een simpele oplossing voor een moeilijke opgave!

FlexxHouse woningtype vlinder

De woningmarkt is volop in beweging…

FlexxHouse bungalow

Nieuwe vragers op de woningmarkt vragen om een nieuwe manier van samen wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. Starters willen een betaalbare, duurzame en compacte leefruimte waar ze kunnen wonen, werken en ontspannen. Senioren willen kleinschalig wonen met aandacht voor elkaar. Het accent verschuift naar ontmoeten in gemeenschappelijke tuinen, gezamenlijk activiteiten ondernemen en zorg op maat in een levensloopbestendige woning. Expats en arbeidsmigranten zijn in de brainportregio niet meer weg te denken en zijn bereid een belangrijke bijdrage te leveren aan onze economie als ze passende huisvesting kunnen vinden. Gebruik is belangrijker dan bezit.

…maar zit ook muurvast

De wachttijden voor betaalbare huur- en koopwoningen lopen op. Door een gebrek aan nieuwbouwwoningen is de doorstroming nagenoeg tot stilstand gekomen. Tijdrovende ruimtelijke procedures leveren niet of niet binnen de gewenste periode het gewenste resultaat omdat elke keer het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De bestaande woningvoorraad is deels verouderd en voldoet niet meer aan de huidige energielabels. Tevens is het aanbod van ruime woningen niet in overeenstemming met de steeds groter wordende vraag naar compacte woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

FlexxHouse woningtypes

Wij zien kansen in deze uitdagingen!

Niemand heeft de wijsheid in pacht of een glazen bol beschikbaar. Wel kunnen we in constructief onderling overleg met gemeentes, woningcorporaties en beleggers grote stappen maken naar een nieuwe manier van betaalbaar wonen. Flexibele vrij indeelbare woningplattegronden rondom de FlexxBoxx met ruimte om te leven zoals de toekomstige bewoners willen. Compacte en duurzame woningen met kleine privé buitenruimtes en gemeenschappelijke voorzieningen om te delen en te ontmoeten. FlexxHouse biedt voor elke locatie, voor elke woonwens en voor ieder budget een passende oplossing in een prettige leefomgeving. Zowel bij nieuwbouw, vervangende nieuwbouw als woningverbetering. En met alle disciplines onder 1 dak kunnen we u met Vastgoedhuys De Koraal volledig ontzorgen met vergunningen op basis van dezelfde constructieve opbouw en installaties voor telkens wisselende woningen die voldoen aan het Bouwbesluit.. Samen bouwen aan de toekomst: waar wachten we op…?!?

FlexxBoxx
FlexxBoxx

Lookbook: The PREFABulous way of life!

Om je mee te nemen in ons verhaal hebben we ter inspiratie een lookbook gecomponeerd waarbij we van appartementen, tot rijenwoningen en bijzondere woonvormen laten zien tot welke aantrekkelijke woonmilieu’s dit kan leiden. Woonmilieu’s waar jullie klanten zich thuis voelen en samen zichzelf kunnen zijn. Laten we in onze zoektocht naar de ideale woning eens samen door ons lookbook wandelen om te kijken op welk woningtype jullie verliefd worden.

FlexxHouse Lookbook

Wij gaan voor trots en tevredenheid

FlexxHouse bungahigh

De wachttijden voor betaalbare huur- en koopwoningen lopen op. Door een gebrek aan nieuwbouwwoningen is de doorstroming nagenoeg tot stilstand gekomen. Tijdrovende ruimtelijke procedures leveren niet of niet binnen de gewenste periode het gewenste resultaat omdat elke keer het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De bestaande woningvoorraad is deels verouderd en voldoet niet meer aan de huidige energielabels. Tevens is het aanbod van ruime woningen niet in overeenstemming naar de steeds groter wordende vraag naar compacte woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.